Nazar Nedir?

Kendisine nazar değdiğine inan kişi mavi boncuk ve nazara etkili geldiğine inanılan bir çeşit bitkileri yanında taşır evinde kullanır. Birçoğumuz taşıdığımız mavi boncuk sayesinde rahatlar ve kötü gözlerden korunduğumuza inanırız. Peki, insanı bir hayli rahatsız eden nazar değmesi veya göze gelme gibi bir kavram gerçekten var mı? Reem Nöroloji Merkezi kurucusu Dr.Mehmet Yavuz nazar kavramının insan üstündeki etkilerini anlatıyor.

Nazar nedir?

“Hayranlık ve aşırı beğenme esnasında biraz da kıskançlığın etkisi ile gözlerden yayılan ışınların meydana getirdiği ve genel olarak bakılan nesnelerin bozulması, kırılması veya eğer insansa sağlının bozulması biçiminde tezahür eden olaylar, halk arasında nazarla açıklanmaktadır.

Nazar etkisinin ve gözden yayılan ışınların doz ve oranının insanların kızgın, sinirli, heyecanlı ve kıskançlık anlarında daha da arttığı ve tahrip gücünün yükseldiğini tahmin etmekteyiz. Bu güç, renkli gözlü insanlarda diğer göz renklerine sahip insanlara nazaran daha artmakta ve tehlikeli olmaktadır.”

Biyoenerji ile nazar arasında bir bağ var mıdır?

“Biyoenerji ile çeşitli hastalıkların tedavi edildiğini veya edilmeye çalışıldığını hepimiz bilmekteyiz. Biyoenerji gerçeğini artık ağır ağır modern tıpta kabul etmeye başlamıştır. Şurası bir gerçek ki vücuttan henüz ne olduğunu anlayamadığımız bir enerji yayılmaktadır. O halde neden gözden de, elektromanyetik, ultraviyole, kızılötesi veya morötesi gibi ışınlar yayılmasın. Bu olgudan hareketle bugün nazarı reddeden bilim insanlarının daha ihtiyatlı ve toleranslı davranmaları gerekli olduğu inancındayım.”

Halk arasında nazara bir hayli inanılıyor sizin bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?

“Bazı insanların çok beğendikleri insanlara ya da eşyalara bakışlarıyla ve sözleriyle zarar verdikleri tarihte görülmüş bir gerçektir. Siz de kendi hayatınızda, aniden bardağınızın kırıldığına, vazonuzun ya da aynanızın çatladığına, yeni aldığınız ve üzerine titrediğiniz bir eşyanın birden bozulduğuna şahit olmuşsunuzdur. Kendinizi çok sıhhatli ve zinde hissettiğiniz bir anınızda birdenbire halsizleşip, sebepsiz bir yere hastalandığınız olmuştur.

Tüm bu olayların nedenini tıbbi olarak açıklayamadığımız nazar etkisinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Her şeye rağmen, gerek kültürel olarak gerekse dini bir inanç olarak dünyanın nerdeyse her yerinde milyonlarca insan nazarı tanımakta ve ona inanmaktadır. Nazarın mahiyetinin bilinmemesi, onu inkâr etmeyi gerektirmez. Nitekim mahiyeti henüz anlaşılmamış nice olaylar vardır.

Nazardan korunmak için kullanılacak olan mavi boncuk gibi şeylerin de paratoner vazifesi yaparak, gözlerden yayılan zarar verici ışınları absorbe ederek zarar vermelerini önlediklerini düşünmekteyiz.”

Modern tıpta nazar nasıl değerlendiriliyor? Dünyada nasıl karşılanıyor?

“Her şeye rağmen modern tıp ve bilim insanları nazarı kabul etmekten henüz uzaktırlar. Ama bildiğimiz bir şey var ki; Taoizm’e sırtını dayamış Geleneksel Çin Tıbbı Teorisi vücutta içerisinde Chi denen hayatî gücün dolaştığı, her biri belli iç organlara tekabül eden enerji etik kanalların varlığı fikrinden hareketle son derecede karmaşık ve kendi içerisinde tutarlı bir “tıp metodolojisi ve epistemolojisi” kurmuştur ve buna dayanarak uygulanmakta olan akupunktur ve benzeri tedavilerin belli durumlarda işe yaradığı Batıda da kabul görmeye başlamıştır. Modern tıp, uzun süre alternatif tıbbın akupunktur söylemine karşı çıkmış ve kabul etmek istememiştir. Bu yüzden metodolojik olarak nazar ve nazar etkisinin, belki de ilerde kabul görmesi mümkün olabilecektir.

Nitekim alternatif Çin tıbbı teorisine göre vücutta içerisinde Chi denen hayatî gücünün dolaştığı her biri belli iç organlara tekabül eden enerjetik kanallarla ulaşarak bu gücün bünyeyi sağlam ve dinç tuttuğu iddia edilmektedir. Ancak Chi adı verilen hayat gücü, hiç bir zaman somut olarak ortaya konamamıştır. Nazar kavramı da tam olarak ortaya konmasa da benim inancıma göre modern tıbbın ileride kabul edeceği bir kavramdır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Medyum